• ARBEIDSGIVERS HOLDNING TIL SENIORER 

      Haraldson, Kathinka; Brodalen, Kaja Hagen; Bautista, Jane Ethel Silang (Bachelor thesis, 2015-10-21)
      Denne oppgaven setter fokus på arbeidsgivers holdninger til seniorene i arbeidslivet. Hensikten er å forstå hvorfor holdningene oppstår. Vi har valgt å kun intervjue arbeidsgivere i privat sektor i norsk arbeidsliv i Oslo. ...