• Hvordan opplever nyansatte onboarding fra hjemmekontoret? 

      Linton, Marthina Sophie; Davidsen, Tamika (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven har som formål å sette fokus på hvordan nyansatte opplever onboarding fra hjemmekontoret. Hensikten er å forstå hvordan det å være isolert fra arbeidsplassen påvirker deres læring og tilpasning til den nye ...