• Bruk av sosiale medier ved rekruttering. 

      Berg, Mats Kjelvik; Ellingsen, Edmund; Frydenberg, Mats (Bachelor thesis, 2014-10-17)
      Den foreliggende studien prøver å forstå hvordan sosiale medier i rekrutteringsprosessen brukes i norsk næringsliv, for så kunne se på fordeler og ulemper ved dette. Ved kvalitativ metode og herunder dybdeintervjuer har ...