• Utfordringer ved mangfoldsledelse 

      Enga, Stine; Forr, Kaja (Bachelor thesis, 2020-06-17)
      I dagens samfunn, så opplever bedrifter å bli mer og mer internasjonale, dette med tanke på at det ansettes personal av utenlandsk opprinnelse, i tillegg til at bedrifter gjerne har samarbeidspartnere og konkurrenter som ...