• Bacheloren er fullført, hva nå? 

      Fossum, Charlotte; Sollund, Sandra; Berger, Tonje (Bachelor thesis, 2016-11-07)
      Vår bacheloroppgave omhandler nyutdannede kvinner og deres første møte med arbeidslivet etter avsluttet utdanning. Vi undersøkte dette fenomenet ved hjelp av problemstillingen: ”Har kjønn og alderssammensetning i bedrifter ...