• Kunstig intelligens i rekrutteringsprosesser 

      Grande, Stine Melike; Johannessen, Helle Vollan (Bachelor thesis, 2018-10-01)
      Bakgrunnen for bacheloroppgavens tematikk er vår interesse for fagområdet HR og personalledelse, med en fordypning i kunstig intelligens og rekruttering. Temaet for oppgaven er bruken av kunstig intelligente systemer i ...