• Kjønnsforventninger fra en leders perspektiv 

      Grip, Karoline Nordby; Gjesvik, Sunniva Qvale (Bachelor thesis, 2016-11-09)
      I denne oppgaven har vi valgt å studere temaene kjønn og ledelse. Fremfor å undersøke faktiske forskjeller mellom mannlige og kvinnelige lederegenskaper, ønsket vi å ta utgangspunkt i ledernes egne oppfatninger. Dette ledet ...