• Internkommunikasjon 

      Hallem, Marius Hermann; Nordbrenden, Emil; Gravdal, Anders (Bachelor thesis, 2016-11-11)
      I innledningen utdyper vi problemstillingen, og de aspektene rundt vi vil undersøke. Videre presenterer vi Uni Micro, bedriften vi har fått bruke som case. Her forklares det kort hvor de startet og hvordan veien har blitt ...