• Digital onboarding - Kan nyansatte integreres fra hjemmekontoret? 

      Jensen, Iris (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven omhandler temaet digital onboarding med hovedvekt på de sosiale aspektene ved onboarding. Onboarding er prosessen som foregår fra den nyansatte har underskrevet arbeidskontrakten og varer frem til ...