• Emotionell intelligens - den avgörande ledarkompetensen? 

      Kristensson, Emelie Ida Elise; Johansson, Sanna Erika (Bachelor thesis, 2020-06-01)
      Syftet med denna uppgiften är att uppmärksamma emotionell intelligens som kompetens och vilken påverkan den har i ett allt mer teknologiskt arbetsliv. Det blir specifikt belyst i förhållande till ledarrollen och om det ...