• Relasjonen mellom HR og mellomledelsen 

      Løge, Johanne; Juvik, Frida Stien; Boge, Karina (Bachelor thesis, 2019)
      Tanken bak denne bacheloroppgaven har vært å finne en inngangsport som HR-avdelinger kan bruke for å bli anerkjent og skape verdi i organisasjonen. Vi ser på relasjonen mellom HR og mellomledelsen som et viktig første ...