• En studie om varsling, HR-ledelse og organisasjonskultur 

      Karlsen, Sara Thistel; Hessen, Julie D. (Bachelor thesis, 2017)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke sammenhengen mellom temaene varsling, HRledelse og organisasjonskultur. Vi er spesielt interessert i å belyse følgende problemstilling: "Hvordan kan HR-ledere tilrettelegge for ...