• Strategisk HR i praksis 

      Røang, Karoline Braseth; Killi, Simon Christoffer (Bachelor thesis, 2015-10-22)
      Denne oppgaven dreier seg om NorgesGruppen, deres HR-funksjon og dagligvarevirksomhet. Med stor markedsandel og oss som lojale kunder, ønsket vi derfor å finne ut om HR jobber strategisk i en stor virksomhet som denne. Vi ...