• FRA MISFORSTÅELSE TIL FORSTÅELSE I TEAMARBEID 

      Langeland, Anja Brekke; Mirbalouchzehi, Parvaneh; Laagar, Imane (Bachelor thesis, 2015-10-22)
      Dette studiet undersøker hvordan misforståelser kan oppstå i et team, basert på ulike tolkninger av budskap som blir formidlet. For å undersøke hva som påvirker hvordan et budskap blir tolket, er det fokusert på teorier ...