• Ord og handling – Et innblikk på ledelse i servicebransjen 

      Steinsholm, Christian; Larsen, Christina; Myhre, Veronica (Bachelor thesis, 2015-10-23)
      I denne oppgaven har vi studert om ledere er bevisste på sine egne lederteorier og om det er samsvar mellom leders ord og handling. Dette er gjort basert på datainnsamling på fire forskjellige hoteller. Vi har tatt ...