• “Hvorfor varslet du ikke?” En studie om varsling i frivillig sektor 

      Larsen, Ola Martin Jensen; Larsen, Kine Smith (Master thesis, 2019)
      Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen har stor verdi - både for den enkelte ansatte, den enkelte organisasjon og for samfunnet som helhet. Likevel viser det seg at mange ansatte i offentlig og privat sektor ...