• Hvordan kan arbeide med viljestyrke påvirke selvfølelse? 

      Cawallin, Charlotte; Larssen, Lene (Bachelor thesis, 2014-10-17)
      Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven er “Hvordan kan arbeide med viljestyrke påvirke selvfølelse?”. Oppgaven har fokusert på hvordan viljestyrke påvirker selvfølelse, i motsetning til et flertalls studier ...