• Prestasjonsfremmende egenskaper ved teamarbeid. 

      Lillesand, Nina; Storeide, Stine Listou (Bachelor thesis, 2014-10-28)
      Denne oppgaven er bygd rundt problemstillingen: Opplever prosjektmedarbeidere at kunnskapsoverføring er en kilde til læring som påvirker prestasjonene i en prosjektgruppe? Disse forskningsspørsmålene vært sentrale i ...