• Motivasjon i ensformig arbeid - Et casestudie i posttjeneste-bransjen 

      Lorentzen, Michael; Kristiansen, Synnøve; Le, Luu Thanh (Bachelor thesis, 2016-11-09)
      I denne oppgaven ønsker vi å besvare problemstillingen: Hvordan kan produksjonslederne og medarbeiderne sammen bidra til økt motivasjon?. Vi har besvart denne ved bruk av et intensivt enkeltcasestudie hvor vi foretok ...