• Selvledelse blant ansatte under hjemmekontor. 

      Mardal, Andrea (Bachelor thesis, 2021)
      De siste tre tiårene har selvledelse vært under stor utvikling og det finnes store mengder forskning innen selvledelseslitteraturen. Det skal her gjøres et kvalitativt forskningsprosjekt hvor formålet er å få et objektivt ...