• Oppsigelse: en studie av saklighetskravet 

      Myhre, Mariann Dehli; Kristiansen, Camilla; Mauseth, Maria Aschlund (Bachelor thesis, 2016-11-07)
      Denne bacheloravhandlingen er en avhandling i et juridiske teama innenfor norsk arbeidsrett og er således basert på juridisk metode. Nærmere bestemt skal avhandlingen beskrive saklighetskravet begrensninger ved oppsigelse. ...