• Onboarding av nyansatte 

      Misje, Birgitte (Bachelor thesis, 2020-06-07)
      Forskning viser at manglende introduksjon er en av de hyppigste årsakene til at nye medarbeidere slutter i virksomheten. Nyansatte som slutter innen kort tid kan ha store økonomiske konsekvenser for virksomheten, samtidig ...