• Jobbtilfredshet og kvinners sykefravær 

      Wee, Malin; Mjelde, Emilie (Bachelor thesis, 2017)
      Oppgavens formål er å undersøke hvordan forhold som jobbtilfredshet og arbeidsmiljø kan påvirke kvinners sykefravær. Bakgrunnen for denne undersøkelsen var å finne ut hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn. Vårt ...