• En studie av effekten ved et lederutviklingsprogram med styrkebasert tilnærming 

      Lamminen, Lydia; Johansen, Sara; Morkemo, Nina Kristine Hofstad (Bachelor thesis, 2017-10-07)
      Det overordnede målet for denne oppgaven har vært å gi et innblikk i hvilke effekter et styrkebasert lederutviklingsprogram kan gi. Dette gjorde vi ved å samle inn og drøfte data med utgangspunkt i problemstillingen: “Hvilken ...