• Det ekstroverte idealet 

      Lahn-Johannessen, Marikken; Mysen, Ann-Helene; Flatøy, Kristine (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg personlighetstrekket ekstroversjon – introversjon med hensyn til rekrutteringsprosesser og stillingsannonser. Vi har i tillegg et fokus på hvordan informantene opplever disse motsetningene ...