• En kvalitativ studie om betydningen av kjønn i lønnsforhandlinger 

      Uggla, Johanna Sandahl; Lauritzen, Therese Berg; Pettersson, Linnéa Sofie (Bachelor thesis, 2018-10-01)
      Oppgavens overordnende problemstilling er: Hvilken betydning har kjønn i individuelle lønnsforhandlinger? Oppgavens hensikt er å få en dypere forståelse for de elementene som kan påvirke under en lønnsforhandling. Ettersom ...