• Hvordan bygge tillit ved hjelp av kommunikasjon? 

      Revfem, Guro Melby; Borgen, Kaja; Rønsen, Fredrikke Dagsdatter (Bachelor thesis, 2015-10-22)
      I denne oppgaven ønsker vi å besvare problemstillingen “Hvordan kan ledere i RailCombi bygge tillit ved å bedre kommunikasjonen”. Oppgaven ser på hvordan ulike verktøy kan bidra til økt tillit, ved hjelp av faktorene; ...