• Survivor Syndrome- Hvordan påvirkes de gjenværende av nedbemanningen? 

      Smith, Markus; Robbins, Paul Trevor (Bachelor thesis, 2017-10-07)
      Denne oppgaven har hatt som formål å undersøke om de gjenværende ansatte opplevde «survivor syndrome» i forbindelse med nedbemanningen hos Orkla i 2013, etter at deres oppkjøp av Rieber & søn var et faktum. Survivor syndrome ...