• Læringskultur - suksessfaktor for å lykkes i fremtiden? 

      Wellerop, Kristine Marie; Sannerud, Thea Ytterstad; Scheflo, Tonje Marie (Bachelor thesis, 2017-10-07)
      I denne oppgaven ønsket vi å besvare problemstillingen: “Hvilke kritiske faktorer må til for å danne er sterk læringskultur internt i Volvo Furuset?”. Denne undersøkelsen har som hovedfokus å avdekke kritiske faktorer ...