• Pins som belønning - Et casestudie i fast food-bransjen 

      Schulzki, Suzanne; Thorvaldsen, Karoline; Ahlin, Norea (Bachelor thesis, 2015-10-09)
      Den overordnede problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan opplever ansatte i en fast-food restaurant pins som belønning? Denne besvarte vi ved hjelp av et casestudie hvor vi gjennomførte kvalitative dybdeintervjuer ...