• Selvledelse på hjemmekontor 

      Simonsen, Elise; Skaje, Sandra Stubbene (Bachelor thesis, 2021)
      I bacheloroppgaven vår ønsker vi å se hvordan arbeidstakere har håndtert overgangen til hjemmekontor. Etter Covid-19 pandemien inntraff Norge i mars 2020, oppsto det store forandringer og de strengeste nasjonale tiltakene ...