• Relationer mellan ledare och medarbetare under förändringsprocesser 

      Kaok, Milad; Thomasine, Chadarè (Bachelor thesis, 2021)
      Temat för denna uppsats är relationsorienterat ledarskap under förändringsprocesser. Vi önskar att undersöka hur medarbetare i två olika organisationer påverkas av relationsorienterad ledarstil under förändringsprocesser. ...