• Ledelse av Lean-implementering. 

      Vikan, Maja; Trobe, Petter; Venning, Tommi Wilhelm (Bachelor thesis, 2014-10-28)
      Bakgrunnen for denne oppgaven er vår spesialisering i ledelse og felles interesse for Lean. Dagens samfunn er preget av endring, og Lean er den dominerende filosofien produksjonsbedrifter benytter til for å håndtere ...