• En studie om aksjonslæring i lærende organisasjoner 

      Kirkebø, Elisabeth Lund; Bjørklund, Ida; Hjelle, Solveig (Bachelor thesis, 2016-11-11)
      Formålet med oppgaven er å undersøke om aksjonslæring vil bidra til å forsterke Peter Senges disipliner om lærende organisasjoner. Vi har brukt en kvalitativ forskningsmetode, hvor vi har gjennomført semistrukturerte ...