• Fra motstand til satsing: kommunikasjonens rolle i å påvirke medarbeidere i en endringsprosess 

   Lea, Ingrid-Alice; Marthinsen, Maria (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   I artikkelen «Vil men får ikke til» skriver Rønne (2011) at virksomheters manglende evne til å engasjere og kommunisere med de ansatte, er én av grunnene til at mange virksomheter opplever at det oppstår usikkerhet i ...
  • HMS ved risikofylt produksjonsarbeid 

   Randen, Linda Margrethe (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Mitt mål med denne forskningen var å få innsikt i om HMS-utfordringer i en bedrift med høy grad av helserisiko har innvirkning på de ansattes psykososiale miljø, i den grad at det gjør dem urolige for egen helse og begrenser ...
  • Kontorløsningers innvirkning på de ansatte 

   Sundalskleiv, Siri; Rygh, Lene Jeanette; Rognerud, Tina (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Det har skjedd store endringer gjennom årene når det gjelder den fysiske organiseringen av kontorløsninger. Utviklingen har gått fra 70-tallets åpne landskap, til 80-tallets cellekontor og frem til nåtidens åpne landskap ...
  • Motivasjon i nedgangstider - “Hva gjør ledere for å motivere de ansatte i nedgangstider?” 

   Haukaas, Sebastiaan; Ytreland, Hanna; Tveit, Nadia (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge hva nedgangstider i organisasjoner kan gjøre med motivasjonen til ansatte og hvilke tiltak lederne gjør i en slik situasjon. Vi har tatt for oss tre spesielle faktorer for ...
  • Styrkebaserte spørsmål og jobbengasjement 

   Vatten, Ingeborg; Øygarden, Ida; Samuelsen, Renate I. (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Stress er verdens tredje største helseproblem. Når vi vet at antallet egenmeldinger på grunn av lettere psykiske plager nesten har doblet seg det siste tiåret synes vi det er viktig at organisasjoner og arbeidsplasser ...
  • Survivor Syndrome- Hvordan påvirkes de gjenværende av nedbemanningen? 

   Smith, Markus; Robbins, Paul Trevor (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Denne oppgaven har hatt som formål å undersøke om de gjenværende ansatte opplevde «survivor syndrome» i forbindelse med nedbemanningen hos Orkla i 2013, etter at deres oppkjøp av Rieber & søn var et faktum. Survivor syndrome ...
  • Tidlig medvirkning: -et tveegget sverd? 

   Søiland, Nora; Pereira, Sandra Emilie; Sandberg, Helle (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   I helsesektoren foreligger det en standardisert plan for hvordan ansattes medvirkning i endringsprosjekter skal foregå. I en endringsprosess vil det være flere endringsprosjekter for å oppnå endringsprosessens overordnede ...
  • Veien til gullklokka - En studie om hva som gjør at ansatte blir i en bedrift over tid 

   Haugen, Iselin; Nordhagen, Julie; Hovden, Mari (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Temaet for oppgaven er motivasjon. Nærmere bestemt ønsket vi å se på faktorene som er bakenforliggende for at en ansatt ønsker å bli værende i en bedrift over tid. Formålet er å se hvorvidt det er faktorer som skiller seg ...