• Arbeidslivet Trenger Seniorene 

   Bilben, Siri Killi; Vaage, Lisa Ulrikke Johansen (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   I denne oppgaven har vi valgt å fokusere på seniorer i arbeidslivet, og hva som skal til for å holde denne gruppen mennesker yrkesaktive. Vi har sett nærmere på hvordan utsatt yrkeskarriere kan oppnås ved å belyse følgende ...
  • Hvorfor er jeg bedre personlig egnet enn deg? En studie om personlig egnethet 

   Ibrahim, Magda; Jacobsen, Stine Kongstein; Johansen, Tine Vanessa Volden (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er personlig egnethet. Problemstillingen er: Hva er personlig egnethet og hvordan vurderes kandidatenes egnethet opp mot hverandre i en ansettelsesprosess? Formålet med studien er finne ...
  • ”Opplevelsen av å være kvinne gjennom en ansettelsesprosess i et ekstremt mannsdominert yrke” 

   Ballou, Kristin Nichole (Bachelor thesis, 2017-10-06)
   Denne bacheloroppgaven handler om kvinner i finansbransjen, med fokus på deres opplevelse gjennom en ansettelsesprosess. Undersøkelsen tar for seg kvinner som har vært på intervju til analytikerstillinger innenfor ...
  • Prøvetid: Hvordan kan prøvetiden utnyttes for å kvalitetssikre nyansettelser? 

   Røkås, Emilie; Østberg, Maja (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet: Vi har valgt å undersøke hvordan utnyttelse av prøvetiden kan være med på kvalitetssikre nyansettelser, og fungere som et verktøy for norske arbeidsgivere. Det er av interesse å undersøke bakenforliggende årsaker ...