• Et arbeidsliv med plass for alle 

      Brotke, Martine; Dahlqvist, Emilia (Bachelor thesis, 2021)
      Med denne oppgaven vil vi bidra til å sette lys på betydningen av arbeidsinkludering. Formålet er å undersøke hvordan organisasjoner blir påvirket ved ansettelse av medarbeidere med redusert arbeidsevne og tilretteleggingsbehov. ...