• Arbeidsgivers styringsrett - arbeidsgivers endringsadgang 

   Payedar, Sonja Setare; Ballangby, Truls (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler et juridisk tema innenfor arbeidsrett, og oppgaven er basert på juridisk metode. Besvarelsens problemstilling er: “Hvilken ensidig rett har arbeidsgiver til å foreta endringer i arbeidsforholdet?” ...
  • Arbeidslivet Trenger Seniorene 

   Bilben, Siri Killi; Vaage, Lisa Ulrikke Johansen (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   I denne oppgaven har vi valgt å fokusere på seniorer i arbeidslivet, og hva som skal til for å holde denne gruppen mennesker yrkesaktive. Vi har sett nærmere på hvordan utsatt yrkeskarriere kan oppnås ved å belyse følgende ...
  • Bacheloren er fullført, hva nå? 

   Fossum, Charlotte; Sollund, Sandra; Berger, Tonje (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler nyutdannede kvinner og deres første møte med arbeidslivet etter avsluttet utdanning. Vi undersøkte dette fenomenet ved hjelp av problemstillingen: ”Har kjønn og alderssammensetning i bedrifter ...
  • Bemanningsbransjens rolle i det fremtidige arbeidsmarkedet 

   Haugen, Rebecca Victoria; Haugen, Ines Berget; Gudbrandsen, Even Engkrog (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Hva lurer vi egentlig på, og kan vi faktisk få svar? Dette var spørsmål vi stilte oss selv tidlig i prosessen. Forskere og eksperter fra ulike felt er nå i gang med å predikere på hvilken måte ny teknologi vil transformere ...
  • Ny generasjon - nye krav? 

   Obstfelder, Maria; Olsen, Trine; Sandli, Malene (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Denne bacheloroppgaven setter søkelys på generasjonsforståelse og generasjonsbeskrivelser, for å kartlegge om dette er godt egnet for å komme med påstander om arbeidstakere i ulike generasjoner. Vi har ønsket å se på om ...
  • Sosiale relasjoner og jobbdebut 

   Hilton, Tor-Kristian; Fredriksen, Andrea Barbara; Maksumic, Azra (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Inn De siste årene har det kommet mye forskning om nettverk kan påvirke din evne til å skaffe deg jobben du ønsker, og klatre opp i karrierestigene. Det viser seg at mange benytter seg av sosiale relasjoner for å finne ...