• Bemanningsbransjens rolle i det fremtidige arbeidsmarkedet 

      Haugen, Rebecca Victoria; Haugen, Ines Berget; Gudbrandsen, Even Engkrog (Bachelor thesis, 2016-11-09)
      Hva lurer vi egentlig på, og kan vi faktisk få svar? Dette var spørsmål vi stilte oss selv tidlig i prosessen. Forskere og eksperter fra ulike felt er nå i gang med å predikere på hvilken måte ny teknologi vil transformere ...