• Forholdet mellom initiativ og reaktiv lederatferd i en leders hverdag. 

   Edsberg, Kaja Wattø; Stubberud, Ingrid (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Denne studien omhandler temaet ledelse og forholdet mellom initierende og reagerende atferd i en typisk lederhverdag hos ledere i Nordea. Målet har vært å få et dypere innblikk i hvordan en leders hverdag ser ut, samtidig ...
  • Smisker du? 

   Berner, Marthe; Josefsen, Malin Victoria; Bjørnskau, Ida (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Vår Bacheloroppgave tar for seg fenomenet innsmigrende adferd. Vi undersøkte innsmigrende adferd ut i fra problemstillingen: o Hvilken effekt har innsmigrende adferd for selgere i dag? Ut i fra dette fokuserte vi på to ...