• Førstegangsledere 

      Svendsrud, Christine Nilsen (Bachelor thesis, 2013-12-09)
      Å være førstegangsleder skjer en gang. Det er i denne fasen man danner grunnlaget for lederrollen. Beslutningen om å bli leder skjer raskt når en leder blir syk eller slutter. Derfor er det ofte lite gjennomtenkt, både ...