• Sexiest job of the 21st centry 

      Gjestad, Gustav; Kristoffersen, Kaja (Bachelor thesis, 2019)
      Temaet: I denne oppgaven har vi valgt å se på Reskill som kompetanseutvikling konsept. Vi har valgt følgende problemstilling; “Hvorfor ønsker ansatte i banksektoren å delta på et Reskill-program?” som det kommer frem av ...