• HR business-partner, gjennom strategi, digitalisering og mulighetsrealisering 

   Gulbrandsen, Marie Charlotte (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven var å se på hvordan HR kan oppnå status som troverdig business-partner, ved å arbeide med strategi og digitalisering. I arbeidet med oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i teori, av eldre og nyere dato. ...
  • HVORDAN PÅVIRKER DIGITALISERING FREMTIDENS KOMPETANSEBEHOV I BANKSEKTOREN? 

   Sundfør, Lina Louise Høeg; Skoglund, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Oppgaven tar utgangspunkt i vår interesse for hvordan digitaliseringen påvirker fremtidens kompetansebehov. Digitaliseringen og den fjerde industrielle revolusjon er et faktum, og både arbeidsgivere- og takere blir ...
  • Hvordan ser norske ledere på digitalisering? : En casestudie i elektrobransjen 

   Storvik Jacobsen, Thea; Eilertsen, Tone (Master thesis, 2020-06)
   Denne masteroppgaven handler om norske ledere og digitalisering. Det snakkes mye om den fjerde industrielle revolusjon og digitaliseringen både i media og i vitenskapelige artikler. Den fjerde industrielle revolusjon bygger ...
  • Innovasjon – diffusjon – adopsjon: Digitalisering av undervisning i pandemiens tid 

   Sepman, Natalya (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan innovasjoner skapes, spres og absorberes i en digital arbeidshverdag. For å undersøke denne problemstillingen har jeg tatt for meg en konkret innovasjonsprosess, digitalisering ...
  • Sexiest job of the 21st centry 

   Gjestad, Gustav; Kristoffersen, Kaja (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet: I denne oppgaven har vi valgt å se på Reskill som kompetanseutvikling konsept. Vi har valgt følgende problemstilling; “Hvorfor ønsker ansatte i banksektoren å delta på et Reskill-program?” som det kommer frem av ...