• Fra motstand til satsing: kommunikasjonens rolle i å påvirke medarbeidere i en endringsprosess 

   Lea, Ingrid-Alice; Marthinsen, Maria (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   I artikkelen «Vil men får ikke til» skriver Rønne (2011) at virksomheters manglende evne til å engasjere og kommunisere med de ansatte, er én av grunnene til at mange virksomheter opplever at det oppstår usikkerhet i ...
  • Kommunikasjon og motivasjon under organisatoriske endringsprosesser 

   Lunde Markussen, Ina (Bachelor thesis, 2020)
   Fokuset i denne bacheloren er på hvordan kommunikasjon kan fremme motivasjon og aksept for organisatoriske endringer. Undersøkelsen viser at kommunikasjon er viktig for motivasjon, men at det også er andre forhold som ...
  • Morphogenesis – Beginning of the shape. 

   Røsand, Iselin; Vreim, Silje Sandbukt (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Pronova Biopharma og den integrasjonsprosessen de har gått igjennom etter at de ble kjøpt opp av BASF. Problemstillingen valgte vi ut fra vår nysgjerrighet på hva som er med på å skape ...
  • Relasjonsorientert ledelse i endringsprosesser 

   Fredheim, Tine Blomberg; Ellefsen, Trude Uglem (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet for oppgaven er relasjonsorientert ledelse. Vi ønsker å undersøke om vektere i Nokas opplever en mer relasjonsorientert lederstil etter at selskapet gikk gjennom en endringsprosess av forretningsområdet vakt Norge ...
  • Relationer mellan ledare och medarbetare under förändringsprocesser 

   Kaok, Milad; Thomasine, Chadarè (Bachelor thesis, 2021)
   Temat för denna uppsats är relationsorienterat ledarskap under förändringsprocesser. Vi önskar att undersöka hur medarbetare i två olika organisationer påverkas av relationsorienterad ledarstil under förändringsprocesser. ...
  • Tidlig medvirkning: -et tveegget sverd? 

   Søiland, Nora; Pereira, Sandra Emilie; Sandberg, Helle (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   I helsesektoren foreligger det en standardisert plan for hvordan ansattes medvirkning i endringsprosjekter skal foregå. I en endringsprosess vil det være flere endringsprosjekter for å oppnå endringsprosessens overordnede ...
  • Tillitsvalgte - til hjelp eller hindring i endringsprosesser? 

   Stien, Hanna; Sevilhaug, Sirianna; Sørvik, Lise (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Tillitsvalgtes rolle som representanter og talsmenn for arbeidere er et kjent fenomen for de fleste av oss. Vi fant det imidlertid svært interessant å undersøke nettopp hvordan denne rollen fungerer i endringsprosesser ...