• HMS ved risikofylt produksjonsarbeid 

      Randen, Linda Margrethe (Bachelor thesis, 2017-10-07)
      Mitt mål med denne forskningen var å få innsikt i om HMS-utfordringer i en bedrift med høy grad av helserisiko har innvirkning på de ansattes psykososiale miljø, i den grad at det gjør dem urolige for egen helse og begrenser ...