• ”Digital kommunikasjon på tvers av generasjoner” - Fire generasjoners tilnærming til IKT 

   Lindseth, Amanda (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I kjølevannet av den teknologiske fremveksten har de seneste generasjonene, henholdsvis Generasjon- Z og Y, vært utsatt for en rekke generaliseringer. Stereotypiene er mange og behandler mangfoldige aspekter, men et ...
  • Ny generasjon - nye krav? 

   Obstfelder, Maria; Olsen, Trine; Sandli, Malene (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Denne bacheloroppgaven setter søkelys på generasjonsforståelse og generasjonsbeskrivelser, for å kartlegge om dette er godt egnet for å komme med påstander om arbeidstakere i ulike generasjoner. Vi har ønsket å se på om ...