• Statistisk eksperiment på hvordan kjønnet kan påvirke i en rekrutteringsprosess 

      Fjærdbo, Eleonora; Almroth, Marte Peckel; Kivarkis, Patrisya (Bachelor thesis, 2017-10-09)
      Vårt valg av tema og problemstilling har vært likestilling mellom kjønn og om kjønn har en påvirkning på vurderinger man gjør i en rekrutteringsprosess. Vi ønsker å belyse problematikken ved å bruke kvantitativ metode ...