• Autonomi i praksis. Marin IT. «På hvilken måte kan lederne i Marin IT bidra til at medarbeiderne mestrer autonomi?» 

   Møgster, Anna; Evensen, Amalie Tvilde; Flatin, Henriette (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   I denne oppgaven har vi undersøkt autonomi i en norsk IT-bedrift, og sett på hvilke utfordringer som er tilknyttet å gi medarbeiderne høy grad av autonomi. Formålet var å finne ut hva ledere kan gjøre, for at autonomi ...
  • Coaching – en ledarstil? 

   Andersson, Adam (Bachelor thesis, 2017)
   Denna Bacheloruppsats förmedlar ett perspektiv kring coaching och dess relevans som ett fullständigt eller delvis inkluderande ledarskap. Uppsatsen framställer en teoretisk och empirisk förståelse kring de positiva och ...
  • Emotionell intelligens - den avgörande ledarkompetensen? 

   Kristensson, Emelie Ida Elise; Johansson, Sanna Erika (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Syftet med denna uppgiften är att uppmärksamma emotionell intelligens som kompetens och vilken påverkan den har i ett allt mer teknologiskt arbetsliv. Det blir specifikt belyst i förhållande till ledarrollen och om det ...
  • En positiv onboarding 

   Golzar Bergdal, Anita; Balchen, Pernille (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Viktigheten av gode onboardingprosesser vektlegges stadig mer som en forutsetning for å klare å beholde de nyansatte. En organisasjon består av individer, og nettopp derfor må fokuset rettes mot individene. I forskning ...
  • En undersøkelse av: forholdet mellom maskulin organisasjonskultur og kjønnsbalanse på ledernivå i revisjonsbransjen 

   Josten, Amalie; Johansson, Celine Marie; Lutken, Alexandra (Bachelor thesis, 2020-06-03)
   Formålet med oppgaven har vært å finne ut om det er et forhold mellom maskulin organisasjonskultur og kjønnsbalanse på ledernivå i revisjonsbransjen. Vi har benyttet oss av velkjent teori innenfor feltet. Schein sin ...