• Alder er bare et tall... Eller? Betydningen av alder i rekrutteringsprosesser 

   Bakke, Lene (Bachelor thesis, 2021)
   Jeg har i flere år vært interessert i ansettelsesprosesser og feilansettelser, etter en jeg kjenner fikk beskjed at hun fikk nei til en jobb fordi hun var «for gammel» i en alder av 30 ble jeg veldig nysgjerrig på betydningen ...
  • ”Alle kjenner apa, apa kjenner ingen” - Onboarding, finn din plass i organisasjonskulturen 

   Sjøflot, Henriette; Eriksen, Nora Rognstad; Gaard, Inger Helene (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I denne bacheloroppgaven er det undersøkt hvordan nyansatte opplever å bli inkludert i en allerede eksisterende organisasjonskultur. Det er antatt at bedrifter har strategier for å skape en god organisasjonskultur som ...
  • Alltid billig! Det dynamiske samspillet mellom Onboarding og Employer Brand: En casestudie om Lefdal Lagunen 

   Baug, Mathias; Nguyen, Huy (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår casestudie tar for seg de to HR-strategiske virkemidlene onboarding og employer brand hos Lefdals varehus på Laguneparken. Lefdal som organisasjon hadde sin oppstart på Bakkestua i Oslo i 1936. Siden den gang har de ...
  • Alternative tilknytningsformer for arbeid i privat helse- og omsorgssektor 

   Virik, Andreas Ugland; Opsahl, Harald Olstad; Ruud, Lars (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke fordeler og ulemper i forbindelse med fleksibel organisering. Oppgaven er avgrenset til å undersøke bruken av alternative tilknytningsformer i den private helse- og omsorgssektoren ...
  • Arbeidsgivers styringsrett - arbeidsgivers endringsadgang 

   Payedar, Sonja Setare; Ballangby, Truls (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler et juridisk tema innenfor arbeidsrett, og oppgaven er basert på juridisk metode. Besvarelsens problemstilling er: “Hvilken ensidig rett har arbeidsgiver til å foreta endringer i arbeidsforholdet?” ...
  • Automatisering og digitalisering eller strategisk HR og relasjonsbygging; Hvordan vil HR-funksjonen se ut i fremtidens arbeidsliv? 

   Holta, Karen; Selstad, Linn; Hobbesland, Line (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   I lys av dagens samfunnsendringer, globalisering og digitalisering ble vi nysgjerrige på hvordan disse momentene som påvirker store deler av arbeidslivet, også kan påvirke hvordan HR vil utvikle seg i tiden fremover. Tankene ...
  • Är vi attraktiva? ”En studie om digital HR-kompetens” 

   Karlsson, Irmeli; Runnberg, Evelina (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Syftet med denna uppgift är att uppmärksamma digital HR-kompetens och undersöka om utbildningen HR-og personalledelse uppfyller de förväntningar som arbetslivet har. Den teoretiska utgångspunkten för uppgiften baserar ...
  • Blir det lavere sykefravær av konfetti og hallelujah stemning? 

   Stordalen, Henrik Anker; Kristensen, Katrin (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   I denne oppgaven skal vi ta for oss temaet sykefravær i hotellkjeden Nordic Choice Hotels (NCH). Hotellkjeden har de siste årene scoret bedre på sykefraværstall enn andre aktører i bransjen. Vi har avgrenset oppgaven til ...
  • Brukerinvolvering: et verktøy for å optimalisere bruken av IT-systemer 

   Auld, Shelley Alexandra; Andersen, Marcus; Gjuvsland, Edny Kvalsund (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har med denne undersøkelsen ønsket å få en større forståelse for menneskers aksept av teknologiske systemer i bedrifter, og hvordan man kan påvirke denne aksepten gjennom brukerinvolvering. Brukerinvolvering er et viktig ...
  • «Den som lærer av sine tap, vinner mye»: en bacheloroppgave om varsling og organisasjonsmessig læring i politietaten 

   Andersen, Lena Kvernberg; Bergh, Marit Johanne Halvorsen; Klokset, Kaia (Bachelor thesis, 2017-10-25)
   I 2014 opplevde politiet sin aller første store varslingssak, Monika-saken. I etterkant av Monika-saken har politiledelsen fått sterk kritikk for sin håndtering av varslene som kom i forbindelse med saken. To år senere ...
  • Det ekstroverte idealet 

   Lahn-Johannessen, Marikken; Mysen, Ann-Helene; Flatøy, Kristine (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg personlighetstrekket ekstroversjon – introversjon med hensyn til rekrutteringsprosesser og stillingsannonser. Vi har i tillegg et fokus på hvordan informantene opplever disse motsetningene ...
  • Det psykososiale arbeidsmiljøet - Har sjefen all makten? 

   Torgunrud, Christer Larsen; Kolskår, Michelle; Thorvaldsen, Ask; Morlandstø, Silje Karin (Bachelor thesis, 2021)
   Arbeidsmiljø er en del av alle arbeidsplasser og blir påvirket av en rekke ulike faktorer. Vi tror at en av de største, om ikke den største påvirkningen, på det psykososiale arbeidsmiljøet kommer fra ledere. Denne påstanden ...
  • ”Digital kommunikasjon på tvers av generasjoner” - Fire generasjoners tilnærming til IKT 

   Lindseth, Amanda (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I kjølevannet av den teknologiske fremveksten har de seneste generasjonene, henholdsvis Generasjon- Z og Y, vært utsatt for en rekke generaliseringer. Stereotypiene er mange og behandler mangfoldige aspekter, men et ...
  • Digital Onboarding 

   Hellberg, Hanne Elin Sofie; Haugstulen, Kathrine; Hansen, Isabelle Madeleine Klappan (Bachelor thesis, 2021)
   Forskning viser at en vanlig årsak til tidlig turnover i mange organisasjoner er mangelfulle onboardingsprosesser (Leveraas 2019). Å integrere en nyansatt er en kompleks prosess som krever innsats av både leder og ...
  • Digital onboarding - Kan nyansatte integreres fra hjemmekontoret? 

   Jensen, Iris (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven omhandler temaet digital onboarding med hovedvekt på de sosiale aspektene ved onboarding. Onboarding er prosessen som foregår fra den nyansatte har underskrevet arbeidskontrakten og varer frem til ...
  • «Du er så ung som din tro, så gammel som din tvil» 

   Markhus, Cecilie; Aasen, Renate; Olsen, Madeleine (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Norge står overfor en demografisk utvikling hvor eldre utgjør en stadig større andel av befolkningen. Undersøkelsen tar utgangspunkt i vår interesse av å kartlegge eldre arbeidstakeres egen mestringstro- og selvoppfatning, ...
  • DYADISK LEDERSKAP: Hvordan utvikle gode jobbrelasjoner 

   Stenhaug, Linn; Agerbo, Ane Tenvik; Tangen, Maiken Elise (Bachelor thesis, 2017)
   Utgangspunktet for denne oppgaven er å kartlegge hva som skal til for å skape en god dyade mellom leder og medarbeider. På bakgrunn av dette utarbeidet vi følgende problemstilling: ”Hva skal til for å skape en god ...
  • Døm ikke dagens «underdog», de kan være morgendagens helter - HRs rolle i rekruttering av mangfold 

   Adrichem, Britt; Martens, Charlotte (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan HR-funksjonen i organisasjoner kan forsøke å påvirke og tilrettelegge for mangfoldsrekruttering. På grunnlag av dette har vi utviklet denne problemstillingen: Hvordan kan HR ...
  • E-læring i arbeidslivet: Hvordan lykkes når grunnleggende læringsprinsipper møter dagens teknologi 

   Edvardsen, Anna; Andfossen, Mari Kristine (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   E-læring har vært anvendt i stor skala siden 2000-tallet. Som opplæringsform er det fleksibelt, tids- og kostnadsbesparende for selskaper, sammenlignet med tradisjonell klasseromsopplæring. Til tross for dette viser en ...
  • En annerledes onboarding 

   Borch, Ida; Ellingsen, Emilie; Rougthvedt, Hannah (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har i denne bacheloroppgaven valgt å undersøke tema onboarding, rettere sagt dagens onboarding; digital onboarding. Dette er et område det finnes lite forskning på. Fremfor å snakke med virksomheter om hvordan onboarding ...