• HMS ved risikofylt produksjonsarbeid 

   Randen, Linda Margrethe (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Mitt mål med denne forskningen var å få innsikt i om HMS-utfordringer i en bedrift med høy grad av helserisiko har innvirkning på de ansattes psykososiale miljø, i den grad at det gjør dem urolige for egen helse og begrenser ...
  • Hvordan kan human resource management spille en strategisk rolle i innovasjon? 

   Andersen, Pia Sophie; Aas, Celine Isabel (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Formålet med denne oppgaven har vært å studere hvordan human resource management (HRM) kan spille en strategisk rolle i innovasjon. Vi har benyttet Telia som forskningsgrunnlag for å besvare problemstillingen som lyder ...